Powszechnie wiadomo, że prawa autorskie stanowią ochronę dla twórców różnego rodzaju utworów.

Dlatego też stanowią całkowicie odrębną dyscyplinę prawa cywilnego, gdzie znajdziemy szereg reguł i norm, które dotyczą prawa własności intelektualnej. To tutaj możemy się doszukiwać wszelkich norm, które mówią o tym, jakie prawa ma autor danego utworu i w jaki sposób może nimi dysponować, a także jak może czerpać korzyści z tworzenia. Warto wiedzieć o tym, że ochrona praw autorskich przysługuje twórcy już od momentu stworzenia dzieła i nie musi on podejmować żadnych kroków w kierunku tego, aby takie prawa otrzymać. Nie trzeba więc składać żadnych wniosków, opłat czy deklaracji- nie ma tutaj żadnego systemu rejestracji. Dobrze jest natomiast wiedzieć, jakie utwory są objęte ustawą o prawie autorskim. Twórca powinien też dobrze orientować się w tym, jakie ma prawa i w jaki sposób może sprzedawać swoje dzieła, aby maksymalizować swoje korzyści wynikające z ich stworzenia.

 

Przedmioty ustawy o prawie autorskim- co jest objęte tą ustawą i czym są utwory?

 

Utwór musi być przede wszystkim rezultatem pracy człowieka, a niektóre przykłady utworów są wskazane już w samej ustawie. Ustawa dość szczegółowo definiuje to, co można uznać w tym kontekście za utwór. Prawem autorskim są objęte utwory muzyczne, co niejako najmocniej kojarzy się z pojęciem „utworu”. Jednakże, utworem w tym sensie może być nie tylko muzyka, a także utwory składające się ze słów w formie pisanej, a także znaków i symboli. To także prace plastyczne, fotograficzne, lutnicze, efekty pracy we wzornictwie przemysłowym, utwory o charakterze architektonicznym, utwory sceniczne, a także utwory audiowizualne. Warto też wiedzieć o tym, że prawa autorskie dzielą się na osobiste oraz majątkowe. W przypadku praw osobistych, są to prawa, które nie mają ograniczenia czasowego, a tym samym można powiedzieć, że trwają wiecznie. Prawa majątkowe ustają natomiast po upływie siedemdziesięciu lat od daty śmierci ich twórcy.

 

Utwory, których nie można wykorzystywać bez zgody twórcy

 

Dzięki ochronie praw autorskich, nie można ani wykorzystywać ani upowszechniać czyichś utworów bez zgody ich twórcy. Można natomiast nabyć prawa do utworów na mocy umowy, która zawiera kwestię przeniesienia praw autorskich na inną osobę lub podmiot. Wzory takich umów znajdziemy w sieci, zawsze warto jednak skonsultować stworzenie takiego dokumentu z prawnikiem. Taka umowa powinna określać, jakie wynagrodzenie przysługuje z tego tytułu twórcy, który takie prawa przekazuje. Za naruszenie kwestii prawa autorskiego można uzyskać sankcje prawne. To właśnie przez te sankcje raczej nie warto kopiować czegoś, co nie zostało przez nas stworzone. Pierwszą sankcję stanowi odpowiedzialność cywilna, a osoba pokrzywdzona może domagać się odszkodowania. Drugim rodzajem sankcji są te wynikające z odpowiedzialności karnej. Ustawa o ochronie praw autorskich ma więc przede wszystkim chronić twórców i zabezpieczać ich interesy.

Stworzono dzięki pomocy: kancelaria smr-law